Dịch vụ tư vấn VISA uy tín - Nơi gửi trọn niềm tin

Perfect Journey chuyên tư vấn visa xuất nhâp cảnh, với đội ngũ kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp lâu năm và sự am tường về các yêu cầu của lãnh sự, chúng tôi sẽ đơn giản hóa hồ sơ, mang lại thông tin hữu ích nhằm tránh khỏi những thiếu sót dù nhỏ nhất trong quá trình xin xét cấp Visa, đồng thời giúp quý khách có được hồ sơ đáng tin cậy trong mắt lãnh sự.

VISA Đức

Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

Phía Đức:
 • Thư mời
 • Hộ chiếu người mời bản scan
 • Xác nhận công việc
 • Sao kê tài sản ngân hàng 3 tháng gần nhất
 • Giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người được mời tại Việt Nam.

Phía Việt Nam:
Hồ sơ cá nhân:
 • Hộ chiếu gốc và photo còn hạn trên 6 tháng
 • 02 hình 4×6 nền trắng, không đeo kính
 • Chứng minh nhân dân (*)
 • Hộ khẩu (*)
 • Đăng kí kết hôn (*)
Hồ sơ tài sản:
 • Giấy tờ nhà đất (giấy đăng ký quyền sở hữu và sử dụng đất, hợp đồng thuê đất,…) (*)
 • Giấy tờ chứng minh sở hữu xe hơi, xe máy, và các tài sản khác như cổ phiếu, cổ phần (*)
 • Bản sao có dấu mộc của ngân hàng xác nhận tài khoản, sổ tiết kiệm, xác nhận số dư (tối thiểu >200.000.000 VND)
Hồ sơ công việc:
 •  Trường hợp là nhân viên:
  • Hợp đồng lao động & bổ nhiệm chức vụ (nếu có) (*)
  • Bảng lương hoặc sao kê lương 3 tháng nếu nhận lương bằng chuyển khoản
  • Quyết đinh cử đi công tác bản gốc
 •     Trường hợp là chủ doanh nghiệp:
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh (*)
  • Chứng nhận thuế và mẫu dấu (*)
  • Báo cáo nộp thuế 03 tháng gần nhất

Lưu ý: các mục (*) yêu cầu đương đơn cung cấp bản photo A4 có dấu công chứng của cơ quan có thẩm quyền

Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

VISA Anh

Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

Phía Anh Quốc:
 • Thư mời
 • Hộ chiếu người mời bản scan
 • Xác nhận công việc
 • Sao kê tài sản ngân hàng 3 tháng gần nhất
 • Giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người được mời tại Việt Nam.

Phía Việt Nam:
Hồ sơ cá nhân:
 • Hộ chiếu gốc và photo còn hạn trên 6 tháng
 • 02 hình 4×6 nền trắng, không đeo kính
 • Chứng minh nhân dân (*)
 • Hộ khẩu (*)
 • Đăng kí kết hôn (*)
Hồ sơ tài sản:
 • Giấy tờ nhà đất (giấy đăng ký quyền sở hữu và sử dụng đất, hợp đồng thuê đất,…) (*)
 • Giấy tờ chứng minh sở hữu xe hơi, xe máy, và các tài sản khác như cổ phiếu, cổ phần (*)
 • Bản sao có dấu mộc của ngân hàng xác nhận tài khoản, sổ tiết kiệm, xác nhận số dư (tối thiểu >200.000.000 VND)
Hồ sơ công việc:
 •  Trường hợp là nhân viên:
  • Hợp đồng lao động & bổ nhiệm chức vụ (nếu có) (*)
  • Bảng lương hoặc sao kê lương 3 tháng nếu nhận lương bằng chuyển khoản
  • Quyết đinh cử đi công tác bản gốc
 •     Trường hợp là chủ doanh nghiệp:
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh (*)
  • Chứng nhận thuế và mẫu dấu (*)
  • Báo cáo nộp thuế 03 tháng gần nhất

Lưu ý: các mục (*) yêu cầu đương đơn cung cấp bản photo A4 có dấu công chứng của cơ quan có thẩm quyền

Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

VISA Châu Âu

Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

Phía Châu Âu:
 • Thư mời gốc (ghi rõ nội dung – ngày đi – ngày về)
 • Scan măt hộ chiếu người mời

Phía Việt Nam:
 • Hộ chiếu còn hạn
 • 2 hình 4 x 6 nền trắng
 • Chứng minh nhân dân (sao y công chứng)
 • Hộ khấu (sao y công chứng)
 • Đăng kí kết hôn (sao y công chứng)
Nếu là nhân viên:
 • Hợp đồng lao động
 • Bảng lương 3 tháng gần nhất
 • Đơn xin nghỉ phép để đi du lịch
 • Bảo hiểm xã hội
 • Bảo hiểm y tế
Nếu là chủ doanh nghiêp:
 •  Giấy phép kinh doanh
 • Biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất
 • Giấy tờ nhà đất đứng tên (nếu có)
 • Xác nhận số dư ngân hàng ít nhất 200 triệu (nếu khách hàng không có bên công ty có thể hỗ trợ .Vui lòng liên hệ)

Thời hạn xét duyêt: 2 – 3 tuần (sau khi đã lấy lịch nộp của LSQ)

VISA Canada

Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

Giấy tờ cần thiết

 • Passport gốc ( còn hạn trên 6 tháng, còn tối thiểu 3 trang trống để dán visa), bao gồm tất cả passport cũ nếu đã đổi passport mới.
 • 02 ảnh chụp mới chính diện, phong nền trắng, cỡ hộ chiếu 4×6 cm
 • Bản sao y công chứng mới chứng minh nhân dân (photo trên mặt giấy A4)
 • Bản sao y chông chứng mới giấy khai sinh (photo trên mặt giấy A4)
 • Bản sao y công chứng mới sổ hộ khẩu (cả quyển, photo trên mặt giấy A4)
 • Bản sao y công chứng mới giấy đăng ký kết hôn/ly thân/ ly hôn (photo trên mặt giấy A4). Nếu còn độc thân vui lòng bổ sung giấy xác nhận tình trạng độc thân, bản có xác nhận của chính quyền địa phương đang cư trú
 • Bằng chứng chứng minh tài sản hiện tại:
  •      Bản sao công chứng mới tất cả các giấy tờ nhà, đất
  •      Bản sao công chứng mới tất cả các giấy tờ sở hữu xe hơi, xe máy, và các tài sản khác như cổ phiếu, cổ phần (nếu có, photo trên mặt giấy A4)
  •      Bản sao có dấu mộc của ngân hàng xác nhận tài khoản, sổ tiết kiệm, xác nhận số dư (tối thiểu >200.000.000 VND)
 • Giấy tờ về công việc:
  •      Hợp đồng lao động, có xác nhận mức lương, có xác nhận của đơn vị đang công tác
  •      Đơn xin nghỉ phép và đảm bảo của quý công ty đang công tác với thời gian phù hợp với thời gian chuyến đi
  •      Nếu là chủ doanh nghiệp vui lòng cung cấp: Bản sao y công chứng mới giấy đăng ký kinh doanh + chứng nhận thuế và mẫu dấu. Báo cáo thuế và sao kê tài khoản 06 tháng gần nhất

Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

VISA Mỹ

Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

1/ THỊ THỰC MỸ THEO DIỆN THĂM NGƯỜI THÂN

 PHÍA MỸ

 • Thư mời ghi rõ thông tin người mời và người được mời(địa chỉ , số passport , họ và tên của người mời và người được mời), thông tin về thời gian và mục đích chuyến đi đồng thời cũng nêu rõ thông tin về chi phí chuyến đi ai sẽ là người chi trả hay đài thọ — nếu đài thọ vui lòng nêu  rõ thông tin sẽ đài thọ những gì, nếu người mời đài thọ chi phí chuyến đi vui lòng cung cấp giấy tờ chứng minh tình trạng công việc, tài chính và tài sản tại Mỹ (xác nhận việc làm, lương, biên lai thuế, sổ tiết kiệm + xác nhấn số dư, giấy tờ nhà và tài sản, …..).
 • Scan mặt passport , giấy chứng nhận quốc tich của người mời + Thẻ xanh (nếu có )

 PHÍA VIỆT NAM

 • Passport gốc ( còn hạn trên 6 tháng, còn tối thiểu 3 trang trống để dán visa), bao gồm tất cả passport cũ nếu đã đổi passport mới.
 • 02 ảnh chụp mới chính diện, phong nền trắng, cỡ hộ chiếu 4×6 cm
 • Hoàn thành form tờ khai thông tin xin visa Mỹ và gửi về địa chỉ Email trangle.visa@gmail.com.
 • Chứng minh nhân dân (*)
 • Giấy khai sinh (*)
 • sổ hộ khẩu (*)
 • Giấy đăng ký kết hôn/ly thân/ ly hôn. Nếu còn độc thân vui lòng bổ sung giấy xác nhận tình trạng độc thân, bản có xác nhận của chính quyền địa phương đang cư trú (*)
 • Bằng chứng chứng minh tài sản hiện tại:
  •      Giấy tờ nhà, đất (*)
  •      Giấy tờ sở hữu xe hơi, xe máy, và các tài sản khác như cổ phiếu, cổ phần (nếu có, photo trên mặt giấy A4) (*)
  •     Xác nhận tài khoản, sổ tiết kiệm, xác nhận số dư (tối thiểu >200.000.000 VND) có dấu mộc của ngân hàng
 • Giấy tờ về công việc:
  • Trường hợp là nhân viên, vui lòng cung cấp các giấy tờ
   • Hợp đồng lao động, có xác nhận mức lương, có xác nhận của đơn vị đang công tác (*)
   • Đơn xin nghỉ phép và đảm bảo của quý công ty đang công tác với thời gian phù hợp với thời gian chuyến đi
  • Nếu là chủ doanh nghiệp vui lòng cung cấp:
   • Giấy đăng ký kinh doanh (*)
   • Chứng nhận thuế và mẫu dấu. (*)
   • Báo cáo thuế và sao kê tài khoản 03 tháng gần nhất

Các giấy tờ trong mục (*) vui lòng nộp bản photo công chứng

Gia hạn VISA Mỹ

Hồ sơ đơn giản cần chuẩn bị khi gia hạn visa Mỹ

Đến với dịch vụ gia hạn visa Mỹ của Trang Visa, hồ sơ bạn chuẩn bị gồm có:

– Hộ chiếu gốc (có visa Mỹ )

– 2 hình 5x5cm phong nền trắng mới chụp – hở tai

– Form điền thông tin cá nhân (Công ty Trang Visa cung cấp )

* Nếu visa của bạn không thỏa các điều kiện trên, bạn có thể gọi cho chúng tôi để được nhân viên tư vấn MIỄN PHÍ hồ sơ cần có.

VISA Pháp

Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

HỒ SƠ CHUẨN BỊ TẠI PHÁP

 • Thư mời
 • Hộ chiếu người mời bản scan
 • Xác nhận công việc
 • Sao kê tài sản ngân hàng 3 tháng gần nhất
 • Giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người được mời tại Việt Nam.

HỒ SƠ CHUẨN BỊ TẠI VIỆT NAM

Hồ sơ cá nhân

 • Hộ chiếu gốc và photo còn hạn trên 6 tháng
 • 02 hình 4×6 nền trắng, không đeo kính
 • Chứng minh nhân dân (*)
 • Hộ khẩu (*)
 • Đăng kí kết hôn (*)

Hồ sơ tài sản

 • Giấy tờ nhà đất (giấy đăng ký quyền sở hữu và sử dụng đất, hợp đồng thuê đất,…) (*)
 • Giấy tờ chứng minh sở hữu xe hơi, xe máy, và các tài sản khác như cổ phiếu, cổ phần (*)
 • Bản sao có dấu mộc của ngân hàng xác nhận tài khoản, sổ tiết kiệm, xác nhận số dư (tối thiểu >200.000.000 VND)

Hồ sơ công việc:

 •  Trường hợp là nhân viên:
  • Hợp đồng lao động & bổ nhiệm chức vụ (nếu có) (*)
  • Bảng lương hoặc sao kê lương 3 tháng nếu nhận lương bằng chuyển khoản
  • Quyết đinh cử đi công tác bản gốc
 •     Trường hợp là chủ doanh nghiệp:
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh (*)
  • Chứng nhận thuế và mẫu dấu (*)
  • Báo cáo nộp thuế 03 tháng gần nhất

Lưu ý: các mục (*) yêu cầu đương đơn cung cấp bản photo A4 có dấu công chứng của cơ quan có thẩm quyền

Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

VISA Úc

PHÍA ÚC
 • Thư mời ghi rõ thông tin người mời và người được mời
 • Scan mặt passport , giấy chứng nhận quốc tich của người mời
 • Giấy tờ chứng minh mối quan hệ hoặc làm ăn với công ty ở VN (nếu có)
PHÍA VIỆT NAM

HỒ SƠ CÁ NHÂN

 • Passport gốc (còn hạn trên 6 tháng, còn tối thiểu 3 trang trống), bao gồm tất cả passport cũ (nếu có) và passport mới (*)
 • Chứng minh nhân dân (*)
 • 02 ảnh chụp mới chính diện, phong nền trắng, cỡ hộ chiếu 4×6 cm
 • Sổ hộ khẩu (*)
 • Xác nhận kết hôn/ly hôn/độc thân (*)
 • Giấy khai sinh (*)
 • Mẫu form khai thông tin

HỒ SƠ CÔNG VIỆC

(Áp dụng cho các trường hợp đương đơn khác nhau)

Chủ doanh nghiệp

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh (*)
 • Chứng nhận thuế và mẫu dấu (*)
 • Báo cáo nộp thuế 03 tháng gần nhất

Công nhân viên

 • Hợp đồng lao động (*)
 • Giấy xác nhận việc làm
 • Đơn xin nghỉ phép
 • Bảng lương 03 tháng gần nhất

HỒ SƠ TÀI CHÍNH

 • Giấy tờ nhà đất (*)
 • Giấy tờ sở hữu xe hơi, xe máy, và các tài sản khác như cổ phiếu, cổ phần (nếu có) (*)
 • Giấy xác nhận tài khoản, sổ tiết kiệm, xác nhận số dư (tối thiểu >200.000.000 VND)

Lưu ý: các mục (*) yêu cầu đương đơn cung cấp bản photo A4 có dấu công chứng của cơ quan có thẩm quyền

PHÍA ÚC

 • Thư mời ghi rõ thông tin người mời và người được mời
 • Scan mặt passport , giấy chứng nhận quốc tich của người mời

PHÍA VIỆT NAM

HỒ SƠ CÁ NHÂN

 • Passport gốc (còn hạn trên 6 tháng, còn tối thiểu 3 trang trống), bao gồm tất cả passport cũ (nếu có) và passport mới (*)
 • Chứng minh nhân dân (*)
 • 02 ảnh chụp mới chính diện, phong nền trắng, cỡ hộ chiếu 4×6 cm
 • Sổ hộ khẩu (*)
 • Xác nhận kết hôn/ly hôn/độc thân (*)
 • Giấy khai sinh (*)
 • Mẫu form khai thông tin

HỒ SƠ CÔNG VIỆC

(Áp dụng cho các trường hợp đương đơn khác nhau)

Chủ doanh nghiệp

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh (*)
 • Chứng nhận thuế và mẫu dấu (*)
 • Báo cáo nộp thuế 03 tháng gần nhất

Công nhân viên

 • Hợp đồng lao động (*)
 • Giấy xác nhận việc làm
 • Đơn xin nghỉ phép
 • Bảng lương 03 tháng gần nhất

Học sinh, sinh viên

 • Giấy xác nhận học tập tại đơn vị đang theo học
 • Đơn xin nghỉ phép
 • Giấy xác nhận của phụ huynh/người giám hộ có chứng nhận tại địa phương (áp dụng cho đương đơn dưới 18 tuổi)

HỒ SƠ TÀI CHÍNH

 • Giấy tờ nhà đất (*)
 • Giấy tờ sở hữu xe hơi, xe máy, và các tài sản khác như cổ phiếu, cổ phần (nếu có) (*)
 • Giấy xác nhận tài khoản, sổ tiết kiệm, xác nhận số dư (tối thiểu >200.000.000 VND)

Lưu ý: các mục (*) yêu cầu đương đơn cung cấp bản photo A4 có dấu công chứng của cơ quan có thẩm quyền

PHÍA VIỆT NAM

HỒ SƠ DU LỊCH

 • Lịch trình du lịch
 • Đặt phòng khách sạn

HỒ SƠ CÁ NHÂN

 • Passport gốc (còn hạn trên 6 tháng, còn tối thiểu 3 trang trống), bao gồm tất cả passport cũ (nếu có) và passport mới (*)
 • Chứng minh nhân dân (*)
 • 02 ảnh chụp mới chính diện, phong nền trắng, cỡ hộ chiếu 4×6 cm
 • Sổ hộ khẩu (*)
 • Xác nhận kết hôn/ly hôn/độc thân (*)
 • Giấy khai sinh (*)
 • Mẫu form khai thông tin

HỒ SƠ CÔNG VIỆC

(Áp dụng cho các trường hợp đương đơn khác nhau)

Chủ doanh nghiệp

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh (*)
 • Chứng nhận thuế và mẫu dấu (*)
 • Báo cáo nộp thuế 03 tháng gần nhất

Công nhân viên

 • Hợp đồng lao động (*)
 • Giấy xác nhận việc làm
 • Đơn xin nghỉ phép
 • Bảng lương 03 tháng gần nhất

Học sinh, sinh viên

 • Giấy xác nhận học tập tại đơn vị đang theo học
 • Đơn xin nghỉ phép
 • Giấy xác nhận của phụ huynh/người giám hộ có chứng nhận tại địa phương (áp dụng cho đương đơn dưới 18 tuổi)

HỒ SƠ TÀI CHÍNH

 • Giấy tờ nhà đất (*)
 • Giấy tờ sở hữu xe hơi, xe máy, và các tài sản khác như cổ phiếu, cổ phần (nếu có) (*)
 • Giấy xác nhận tài khoản, sổ tiết kiệm, xác nhận số dư (tối thiểu >200.000.000 VND)

Lưu ý: các mục (*) yêu cầu đương đơn cung cấp bản photo A4 có dấu công chứng của cơ quan có thẩm quyền

PHÍA ÚC

 • Scan mặt passport , giấy chứng nhận quốc tich

PHÍA VIỆT NAM

HỒ SƠ CÁ NHÂN

 • Mẫu form xin định cư Úc theo diện kết hôn/ đính hôn/ chung sống không có hôn thú
 • Passport gốc (còn hạn trên 6 tháng, còn tối thiểu 3 trang trống), bao gồm tất cả passport cũ (nếu có) và passport mới (*)
 • Chứng minh nhân dân (*)
 • 02 ảnh chụp mới chính diện, phong nền trắng, cỡ hộ chiếu 4×6 cm
 • Sổ hộ khẩu (*)
 • Giấy khai sinh (*)
 • Bản tường trình nêu rõ tình trạng hôn nhân bây giờ và cả trước đây. Nộp những giấy tờ liên quan đến hôn nhân bạn có
 • Bản gốc phiếu Lý lịch tư pháp do chính quyền Việt Nam cấp. Nếu có lưu trú ở nước nào khác từ 12 tháng trở lên trong thời gian 10 năm trở lại đây thì cần cung cấp bản gốc của Phiếu lý lịch tư pháp do nước đó cấp
 • Bằng chứng về tình hình tài chính có liên quan đến đương đơn
 • Mẫu form khai thông tin

HỒ SƠ CHỨNG MINH MỐI QUAN HỆ

 • Bản tường trình có chữ ký của đương đơn và người bảo lãnh, nêu rõ mối quan hệ với người bảo lãnh.
 • Ảnh chụp trong thời gian ở bên nhau, hoặc cung cấp dưới dạng CD hoặc DVD
 • Nếu đang sống chung với người bảo lãnh, nộp bằng chứng chứng minh.

HỒ SƠ BỔ SUNG

(Áp dụng cho các trường hợp đương đơn khác nhau)

Trường hợp nộp đơn xin thị thực diện Đính hôn (thị thực diện 300)

 • Thư có chữ ký và ghi rõ ngày tháng năm do cơ quan có thẩm quyền tổ chức hôn lễ tại Úc cấp (cơ quan tổ chức hôn lễ). Trong thư ghi rõ ngày và địa điểm tổ chức hôn lễ.
 • Bản gốc xác nhận tình trạng độc thân cho phép đương đơn được tự do kết hôn.

Trường hợp xin thị thực theo diện Kết hôn/ Sống chung không có hôn thú (theo diện 309)

 • Giấy đăng ký kết hôn (*)

Trường hợp đương đơn có con thì đối với tất cả trẻ em dưới 18 tuổi, dù có đi định cư hay không, cần chuẩn bị:

 • Giấy khai sinh của trẻ (*)
 • 1 ảnh hộ chiếu 4×6 mới chụp của trẻ
 • Bằng chứng về quyền giám hộ và quyền chăm sóc trẻ do tòa án quyết định

Lưu ý: các mục (*) yêu cầu đương đơn cung cấp bản photo A4 có dấu công chứng của cơ quan có thẩm quyền

Visa chữa bệnh Úc áp dụng trong các trường hợp chữa bệnh, điều trị và phẫu thuật tại Úc

PHÍA ÚC

Khám chữa bệnh ở 1 bác sĩ tư tại phòng khám tư nhân

 • Thư xác nhận từ bác sĩ hay phòng khám tư nhân về các nội dung: cam kết chữa trị, chi trả lệ phí/ cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh miễn phí

Khám ở bệnh viện hoặc phòng khám công

 • Thư xác nhận của cơ quan Quản lý Y tế tại tiểu bang sở tại ở Úc

PHÍA VIỆT NAM

HỒ SƠ CÁ NHÂN

 • Hộ chiếu còn hạn sử dụng và có chữ ký (*)
 • Chứng minh nhân dân (*)
 • 2 ảnh thẻ hộ chiếu 4×6
 • Giấy khai sinh (*)
 • Sổ hộ khẩu (*)
 • Xác nhận kết hôn/ly hôn/độc thân (*)
 • Mẫu form khai thông tin

HỒ SƠ CÔNG VIỆC

(Áp dụng cho các trường hợp đương đơn khác nhau)

Chủ doanh nghiệp

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh (*)
 • Chứng nhận thuế và mẫu dấu (*)
 • Báo cáo nộp thuế 03 tháng gần nhất

Công nhân viên

 • Hợp đồng lao động (*)
 • Giấy xác nhận việc làm
 • Đơn xin nghỉ phép
 • Bảng lương 03 tháng gần nhất

Học sinh, sinh viên

 • Giấy xác nhận học tập tại đơn vị đang theo học
 • Đơn xin nghỉ phép

HỒ SƠ TÀI CHÍNH

 • Giấy tờ nhà đất (*)
 • Giấy tờ sở hữu xe hơi, xe máy, và các tài sản khác như cổ phiếu, cổ phần (nếu có) (*)
 • Giấy xác nhận tài khoản, sổ tiết kiệm, xác nhận số dư (tối thiểu >200.000.000 VND)

HỒ SƠ BỔ SUNG

Đương đơn dưới 18 tuổi

 • Bản sao giấy CMND của bố mẹ
 • Giấy xác nhận của phụ huynh/người giám hộ có chứng nhận tại địa phương

Người đi cùng để chăm sóc

 • Bằng chứng về công việc, tài chính, mối quan hệ với đương đơn

Lưu ý: các mục (*) yêu cầu đương đơn cung cấp bản photo A4 có dấu công chứng của cơ quan có thẩm quyền

Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo thêm về điều kiện xin visa khám chưa bệnh tại Úc trên trang web của https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/602-

VISA Đài Loan

Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

Hồ sơ cần thiết:

Hộ chiếu còn hạn

2 hình 4 x 6 nền trắng

Chứng minh nhân dân ( sao y công chứng )

Hộ khấu (sao y công chứng )

Đăng kí kết hôn (sao y công chứng )

Nếu là nhân viên :
+ Hợp đồng lao động
+ Bảng lương 3 tháng gần nhất
+ Đơn xin nghỉ phép để đi du lịch
+ Bảo hiểm xã hội
+ Bảo hiểm y tế

Nếu là chủ doanh nghiêp:
+ Giấy phép kinh doanh
+ Biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất

Giấy tờ nhà đất đứng tên (nếu có )

Xác nhận số dư ngân hàng ít nhất 100 triệu (nếu khách hàng không có bên công ty có thể hỗ trợ .Vui lòng liên hệ )

VISA Hàn Quốc

Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

 • Hộ chiếu gốc
 • 2 hình 4 x 6 nền trăng
 • Chứng minh nhân dân
 • Hộ khẩu
 • Đăng kí kết hôn
  Nếu là nhân viên:
 • Hợp đồn g lao động
 • Bảng lương 3 tháng gần nhất
 • Đơn xin nghỉ phép để đi du lịch
  Nếu là chủ doanh nghiệp
 • Giấy phép kinh doanh
 • Biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất
 • Giấy tờ nhà đất (nếu có )
 • Xác nhận số dư ít nhât là 5000 usd
  Thời gian làm việc : 10 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ )
  Vui lòng liên hệ để được tư vấn kĩ hơn

Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

VISA Nhật Bản

Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

Điều kiện: Khách đã từng đi Nhật hoặc đã có visa các nước lớn như Mỹ, Úc, Canada, Châu Âu…

ĐƯƠNG ĐƠN VIỆT NAM

 • Passport gốc (bao gồm cả passport cũ nếu đã đổi passport mới)
 • 02 ảnh chụp mới chính diện, phong nền trắng, cỡ hộ chiếu 4×6 cm
 • Chứng minh nhân dân công chứng
 • Sổ sổ hộ khẩu (cả quyển) công chứng
 • Giấy đăng kí kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (độc thân/ly hôn/ ly thân)
 • Giấy tờ chứng minh công việc:
  • Trường hợp là nhân viên:
   • Hợp đồng lao động & bổ nhiệm chức vụ (nếu có)
   • Bảng lương hoặc sao kê lương 3 tháng nếu nhận lương bằng chuyển khoản
   • Đơn xin nghỉ phép phù hợp thời gian chuyến đi
  • Trường hợp là chủ doanh nghiệp:
   • Giấy phép đăng kí kinh doanh + thuế + mẫu dấu
   • Thuế & sao kê ngân hàng 3 tháng gần nhất
 • Xác nhận số dư sổ tiết kiệm + sổ tiết kiệm gốc tối thiểu 100 triệu
 • Tất cả giấy tờ nhà đất hay tài sản khác như xe hơi, sổ cổ phần, cổ phiếu, chứng khoán ( nếu có )

Thời gian xét duyệt : 10 ĐẾN 14 NGÀY ( không tính thứ 7, CN ) kể từ ngày nộp hồ sơ

VISA Trung Quốc

Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

 • Giấy tờ chuyến đi
  • Hộ chiếu gốc (còn thời hạn tối thiểu 06 tháng và còn trang trống);
  • 02 ảnh 3.3×4.8cm (nền trắng, nhìn thẳng mặt);
  • CMND;
  • Sổ hộ khẩu (nếu xin visa Trung Quốc lần đầu);
  • Bản sao giấy khai sinh (nếu xin visa Trung Quốc cho trẻ em đi cùng);
  • Tờ khai xin visa Trung Quốc;

Hợp đồng lao động/Quyết định tuyển dụng/bổ nhiệm (nếu xin visa Trung Quốc lần đầu);